Branschlösningar

Kraftgenerering

För kraftgererering så har vi ett många lösningar. Det är olika lösningar och produkter för olika kraftverk eftersom de genererar olika mycket kraft. Vi har produkter och lösningar till bl.a.:

Vattenkraft
Kärnkraft
Vindkraft
Solkraft

Kabelströmsstransformatorer
Nollpunktsmotstånd

Kraftöverföring

För kraftöverföring och distributions så har vi ett heltäckande produktsortiment. Vi kan erbjuda produkter och lösningar till både stationer och linjer, både inomhus och utomhus från lågspänning till 420kV.

Stationer
Linjer

Industri

Till industri finns många speciella krav och vi har produkter och unika lösningar.

Gruvindustrin
Pappersindustrin
Läkemedelsindustrin

Järnväg

Järnvägsindustrin har ett stort behov av utrustning och vi kan erbjuda ett brett sortiment av produkter …

Vi är certifierade enligt TransQ.

Tåg
Järnvägen