Hoppa till innehåll
 
birdie2

Destin Components AB levererar följande produkter:

Utomhusprodukter:
Ställverksmaterial; allt material till ett utomhusställverk 12-420kV som stålstativ, isolatorer, klämmor, ledare, etc.
Linjematerial; allt material som stålstativ, isolatorer, ledare, etc.
Mellanspänningsprodukter; ventilavledare 1 – 36kV
Belysning: Lampor till olika applikationer
Kabelhållare: Kabelhållare för att klara höga dynamiska krafter.

Inomhusprodukter:
Mellanspänningsprodukter; mättransformatorer, ventilavledare, kondensatorer, etc.
Lågspänningsprodukter; kontaktorer, mätare, mätomvandlare, reläer, etc.