Mellanspänningsutrustning

Ventilavledare

Ventilavledarna finns att få från 1 till 36kV både inomhus och utomhus. De är typtestade för temperaturer ända ner till –60C.
(För högre spänningar kontakta: DestinAB)

Det finns avledare för:

– stationer, linjer och järnväg

– 1kV till 36kV nät

– klass 1 till 5

– polymera och porslinsisolatorer

– stående och hängande installation

– AC och DC

– frånskiljningsmöjlighet för linjeavledare

– räknare och strömmätning av utladdningar

Mättransformatorer

Mättransformatorer finns för alla applikationer både inomhus och utomhus från 0,72 till 24kV för inomhusapplikationer. Vi har med olja eller torr isolation och med både porslin och polymera isolatorer ner till -50C. Vi har en lång erfarenhet i Sverige och har referenser av våra produkter från 1974. (Spänningar över 24kV eller utomhus så kontakta Destin AB).

Torr isolation med komposit isolatorer:

12-24kV med komposit isolatorer och strömmar upp till 7000A för både inomhus och utomhusapplikationer.

– strömtransformatorer

– kabelströmstransformatorer

– spänningstransformatorer

– kombinerade ström och spänningstransformatorer

 

Transformatorerna med torr isolation:

– har ingen miljöpåverkan.

– kräver ingen oljegrop som för oljeisolerade

– har ingen påverkan på den globala miljön (som de SF6-gas isolerade har).

– kräver inget underhåll utan bara en tillsyn.

– har en betydligt längre livstid än oljeisolerade.

– är ungefär hälften så tunga som oljeisolerade vilket gör dem bättre ur både transportsynpunkt och enklare att installera.

– de läcker aldrig och ger ingen möjlighet till explosioner

Väggenomföringar

Väggenomföringar med polymera isolatorer. Används för inomhus transformatorstationer, för att gå igenom vägg. De finns i spänningar 12 – 36kV och kan förses i vissa fall med mättransformatorer för både mätining och reläskydd. För högre spänningar och utomhus kontakta Destin AB).

Kondensatorer och reglering

Kondensatorer och kondensatorbatterier för 0,4 – 36kV.

Kondensatorer 12-36kV 600kVAr 50Hz enfas och 3-fas för både inomhus och utomhus och med olika kapslingar. Kondensatorbatterier I ett eller flera steg, single eller double star Connection, med ström och spänningstransformatorer.

Vi kan även erbjuda för kompensering med automatisk reglering för att stämma av cos(fi), placerade i kontrollskåp för lågspänning (400V).

Isolatorer

Isolatorer för inomhus och utomhus applikationer.

Inomhus i epoxy för montage i ställverk eller liknande skåp/lådor i spänningar 0,4 – 36kV.

Motstånd

Vi kan erbjuda motstånd inomhusutförande från 0,4 – 24kV för olika applikationer.

Givare

Lastfrånskiljare och brytare

Säkringar

Frånskiljare och jordslutare

Inomhus och utomhus frånskiljare med jordslutare 12 – 36kV. Även lastfrånskiljare och frånskiljare för höga strömmar. Frånskiljarna kan förses med motordon för fjärrmanövrering.

Utomhus frånskiljare 12 – 36kV för placering på trästolpe eller stålstativ. De finns i en mängd olika utförande. Temperatur till -50C.

Frekvens: 16 2/3 – 400Hz samt DC.