Ställverks och linjematerial

Stål

Stål för stativ till stationer eller kraftledningsstolpar.

– Stålkonstruktioner för luftledningar, stationer och strukturer på armerad betong: 0,4 kV, 10 – 36 kV, 52 – 420 kV

– Stålstrukturer för 52 – 420 kV transformatorstationer såsom stativ, reglar och portaler m.m.

– Gångbroar över motorvägar

– Broräcken

Dessutom, också i stål:
– Kommunikationsmaster
– Åskledare
– Broräcken
– Rymliga modulära
– Broar över järnvägskorsningar
– Gångbroar över motorvägar
– Diverse trappkonstruktioner
– Gitterportaler för trafiksignaler
– Stålförbindningar
– Master
– Stålfundament
– Stålportar
– Skyddsbarriärer för vägar och järnvägar
– Brokonstruktioner i stål
– Trappkonstruktioner
– Gitterportaler för trafiksignaler

Isolatorer

Silicon isolatorer
För ställverk och linjer, mellan 0-420kV. Specialkunnande inom isolatorer för tåg, järnväg coh tunnelbana.

Glas isolatorer
Glas isolatorer för 35-750 kV kraftledningar.

Porslins isolatorer
För 12 till 420kV

 

Isolatorer i lager
Vi har stödisolatorer på lager för; 12, 24, 40,  52, 72,  82 och 145kV för snabb leverans och även klämmor, kondensatorer, samt vissa ventilavledare för mellanspänning.

Klämmor

Klämmor för att fästa ledare av rör eller kabel på våra isolatorer för både stationer och linjer.

Ledare

Lina och rör till stations och linje projekt.

Jordning

Linje hårdvara