Hoppa till innehåll
 • Stålkonstruktioner för luftledningar, stationer och strukturer på armerad betong: 0,4 kV, 10 – 36 kV, 52 – 420 kV
 • Stålstrukturer för 52 – 420 kV transformatorstationer såsom stativ, reglar och portaler m.m.
 • Gångbroar över motorvägar
 • Broräcken

Dessutom, också i stål:

 • Kommunikationsmaster
 • Åskledare
 • Broräcken
 • Rymliga modulära
 • broar över järnvägskorsningar
 • Gångbroar över motorvägar
 • Diverse trappkonstruktioner
 • Gitterportaler för trafiksignaler
 • Stålförbindningar
 • Master
 • Stålfundament
 • Stålportar
 • Skyddsbarriärer för vägar och järnvägar
 • Kommunikationsmaster
 • Åskledare
 • Brokonstruktioner i stål
 • Trappkonstruktioner
 • Gitterportaler för trafiksignaler • Stålportar
 • Stålfundament

VARMFÖRZINKNING

DESTIN COMPONENTS erbjuder högkvalitativ varmförzinkning av stålkonstruktioner. Fabriken använder C. H. Evensen Industriovner AS varmförzinkningsbad med dimensionerna: längd 7 m. bredd 1,4 m. djup 2,6 m.
Kapaciteten i vamförzinkningen är upp till 5 ton behandlad stål i timmen, vilket motsvarar 9000 ton per år.

Stålkonstruktionerna beläggs med ett 60 μm – 250 μm tjockt zinkskikt. Om kunden så önskar kan zinkskiktets tjocklek ökas. Livslängden för zinkskiktet är i genomsnitt ca 20 år.
Varmförzinkning utförs i enlighet med kraven i ISO 1461.

• Kapacitet – 5 ton i timmen, 9000 ton per år. • Förzinkningsbadets dimensioner är 7m. x 1,4m. x 2,6m. • Zinkskiktetss tjocklek 60 μm – 250 μm

TEKNIK

Alla stålprodukter är tillverkade med hög kvalitet, av högsta klassens material. Detta med hjälp av avancerad teknik och processer som uppfyller EU:s produktions och säkerhetsnormer. Företaget har ett etablerat kvalitetsledningssystem ISO 9001. Tekniskutrustnings uppgraderas kontinuerligt.

• Plasmaskärning av plåttjocklekar 1- 30 mm

• Halvautomatisk svetsning (med Lincoln aggregat) enligt ISO 3834-3 och ISO 1090-1 upp till utförande klass 3 med CE märkning. Stål upp till 10 mm tjocklek kan svetsas i ett pass, tjockleken är obegränsad för flerskiktad svetsning. Minsta tjocklek är 0,5 mm.

• Gasskärning av plåttjocklekar 30 – 150 mm

• Stålrengöring upp till SA-3.0 klass. Kapaciteten är upp till 30 kvm/timme • Bockning av rör upp till 48 mm i diameter

• Fabriksområdet är 21 000 kvm
• Bandsåg för kapning. Sågning i olika vinklar. • Produktionslokalernas yta uppgår till 5000 kvm.
Den maximala höjden för ämnet är 440 mm.

 

stål sidor